- حذف درایوها از پنجره My Computer :

اگر میخواهید نام درایوهای شما در پنجره My Computer نمایش داده نشود میتوانید به صورت زیر عمل کنید
به کلید زیر در ریجستری مراجعه کنید :
 

 

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer 

 

یک متغییر از نوع DWORD به نام NoDrivers ایجاد کنید . حال نکته اصلی برمیگرده به مقداری که به این متغییر میدهید :
A:1 , B:2 , c:4 , D:8 , E:16 , F:32 و........... 

 

یعنی اگر بخواهید درایو C را مخفی کنید کافی است که مقدار آن را برابر 4 قرار دهید توجه مبنای این اعداد دسیمال میباشد.

 

توجه : اگر بخواهید کلیه درایوهای شما نمایش داده نشود میتوانید از عدد دسیمال 67108863 را استفاده کنید .!

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید