طريقه اتصال به کامپيوتر شخصي از راه دور

طريقه اتصال به کامپيوتر شخصي از راه دور


اگر زياد سفر مي كنيد يا اغلب اوقات در خانه كار مي كنيد، لزومي ندارد تمام فايلها و فولدر ها را همراه خودتان ببريد. در عوض مي توانيد از طريق اينترنت و با استفاده از Remote Desktop (امكان جديدي در ويندوز XP) بر روي كامپيوتر خودتان كار كنيد.
براي استفاده از Remote Desktop، هم كامپيوتري كه روي آن كار مي كنيد و هم كامپيوتري كه مي خواهيد به آن دسترسي پيدا كنيد بايد ويندوز XP داشته باشند. براي فعال كردن Remote Desktop بايد بر روي كامپيوتري كه مي خواهيد از راه دور به آن دسترسي داشته باشيد امتيازات سرپرستي داشته باشد.
 
 
براي آن كه كامپيوترتان را آماده كنيد تا بتوانيد با استفاده از Remote Desktop به آن دسترسي پيدا كنيد:
1. در منوي Start، بر روي Control Panel كليك كنيد.
2. در پنجره كنترل پانل، بر روي Performance and Maintenance كليك كنيد و سپس روي آيكون System كليك كنيد.
3. در جعبه محاوره System Properties، بر روي زبانه Remote كليك كنيد.
4. در ناحيه Remote Desktop، جعبه كنترلي Allow users to connect to this Computer را انتخاب كنيد.
5. وقتي جعبه پيغام Remote Sessions ظاهر شد، پيغام آن را بخوانيد و سپس روي OK كليك كنيد تا بسته شود.
6. شما بطور خودكار بعنوان كاربر راه دور كامپيوتر خودتان تاييد مي شود. اگر مي خواهيد به افراد ديگري مجوز كاربر راه دور را بدهيد، بر روي Select Remote Users كليك كنيد، كاربران را در جعبه Demote Desktop Users اضافه كنيد و سپس روي OK كليك كنيد.
7. بر روي OK كليك كنيد تا جعبه محاوره System Properties بسته شود و سپس پنجره Performance and Maintenance را ببنديد.

براي دسترسي به كامپيوترتان از كامپيوتر ويندوز XP ديگري از طريق Remote Desktop:
1. در منوي start، اشاره گر را بر روي All Program ببريد. اشاره گر را روي Accesories ببريد، اشاره گر را روي Communications ببريد و سپس روي Remote Desktop connection كليك كنيد.
2. در صورت لزوم بر روي Options كليك كنيد تا جعبه محاوره گسترش يابد.
3. اطلاعات اتصال را در زبانه General وارد كنيد.
4. اطلاعات نمايشي را در زبانه Display مشخص كنيد.
5. اطلاعات ديگر مربوط به آن را مشخص كنيد و بر روي Connect كليك كنيد.

براي آنكه دسترسي راه دور را بر روي كامپيوترتان غير فعال كنيد:
1. در منوي Start، بر روي Control Panel كليك كنيد.
2. در پنجره كنترل پانل، بر روي Performance and Maintenance كليك كنيد و سپس روي آيكون System كليك كنيد.
3. در زبانه Remote، علامت جعبه كنترلي Allow users to connect to this Computer را برداريد.
4. بر روي Ok كليك كنيد تا جعبه محاوره System Properties بسته شود و سپس پنجره Performance and Maintenance را ببنديد

/ 0 نظر / 15 بازدید