شوخی با Internet Explorer

p4181.jpg

در اين ترفند شما ميتوانيد با استفاده از يك كد ، برای چند ثانيه اينترنت ايسپلورر را تبديل به يك زلزله چند ريشتری كنيد!

بدين منظور:
Internet Explorer را اجرا كنيد.
اكنون كد زيد را در قسمت آدرس بار كپي و پيست(Copy & Paste)كنيد و Enter  بزنيد :

javascript:function Shw(n) {if (self.moveBy) {for (i = 35; i > 0; i--) {for (j = n; j > 0; j--) {self.moveBy(1,i);self.moveBy(i,0);self.moveBy(0,-i);self.moveBy(-i,0); } } }} Shw(6)

/ 0 نظر / 21 بازدید