اپلود عكس بطور ايگان

اينم چند تا سايت براي اپلود عكس البته به طور رايگان.
(- image-dream.com : 5 MB (in French)
- imagevenue.com : 1,5 MB jpg, png, gif, swf
- freephotoserver.com : 1 MB jpg, png, gif, png, bmp, mpeg, swf
- imageshack.us : 1 MB jpg, png, gif, bmp, tif, swf
- imagemonster.org : 1 MB jpg, png, gif
- xs.to : 1 MB jpg, png, gif, png, bmp
- imagehosting.us : 1 MB jpg, png, gif
- hotlinkhost.net : 750 KB jpg, png, gif, bmp, tif
- imgspot.com : 650 KB jpg, png, gif
- tinypic.com : 250 KB jpg, png, gif, bmp
/ 0 نظر / 18 بازدید